Nettavis.net Bli med å skape Norges største nettavis for ungdom.

Søk i artikler
Søk i artikler:
Google-søk:
Nyheter
Forside
Film / Musikk
5 på gata
Data
Elektronikk
Helse
Humor
Hvor og når
Innenriks
Kommentar
Konspirasjonsteorier
Leserinnlegg
Reportasje
Sport
Ukas hjemmeside
Ukas portrett
Utenriks
Eksterne linker
Romerike Internett
Tips oss!
Send en e-post til tips@nettavis.net eller ring 95751335.
MMS

Ditt bilde her? Lag en ny MMS-melding og legg ved et bilde. Bruk kodeordene mn nn og send meldingen til 2065. Bildet kommer opp når administrator godkjenner bildet.
Pris: 5,-.

Tjenesten er levert av Monsternett.


Nynorsk- en evig diskusjon?

Ny forsking ved NTNU viser at å skrive både bokmål og nynorsk hever språkkompetansen. Ifølge Fremskrittspartiets Ungdom (FpU ), blir elever i norske skoler tvinget, til å lære en målform som er unyttig, og meget unaturlig. Det er rett og slett bare en sær form for kollektivistisk avstraffelse.

2012-11-21 17:17:14 | Skrevet av Mediaelev Eidsvoll VGS | © Nettavis.net

Guri Bolgen er 27 år og kommer fra Kristiansund. Hun har lektorutdanning på NTNU i Trondheim, og nå jobber hun på Eidsvoll videregående skole som norsk lærer.

- Dette er mitt første år som lærer, og også det første året på Østlandet. Det er mye nytt å sette seg inn i, men jeg trives som lærer på Eidsvoll vgs. Det er så mange trivelige elever og arbeidskollegaer her, forteller Guri.

I dagens samfunn er det debatter og diskusjoner om elever i norske skoler, burde lære ny norsk, sidemål eller ikke. Politiske partier og lærere kommer med nye forslag og eksempler, om hvordan dette faget skal læres i skolen.  Det er mange forskjellige meninger om hva som er best for elevene, hvilke måter som gir best læring og hva elevene vil få bruk for i fremtiden.


-Syntes du det burde være nynorsk, sidemål i norske skoler i dag?

-I Norge har vi en mangfoldig skriftkultur med nynorsk og bokmål, og jeg mener det er viktig å ta vare det særegne og positive med dette, forteller Guri Bolgen.  Vår språksituasjon gir oss innsikt i norsk språk- og kulturhistorie, og dette mener jeg er viktig å verne om, fortsetter hun.

Hege Lothe fra Noregs mållag hevder det er viktig med nynorsk i skolen, på grunn av utdanningen sener i livet. Og hun tror man blir bedre i flere språk, og får mer kunnskap ved å lære nynorsk. På en annen side, mener Sverre Gunnerud fra riksmålsforbundet at elevene burde konsentrere seg om hovedmålet sitt.

-Hva tenker du om dette? Er du mer enig eller mindre med en av partene her?

-Jeg er nok mest enig med Lothe fra Noregs Mållag, sier Guri. Elevene får ikke mer kunnskap av å kutte ut sidemålet i norsk, de får mindre. Gunnerud hevder at elevene bør konsentrere seg om hovedmålet sitt, men ingen forskning tyder på at man blir bedre i hovedmål av og ikke å ha sidemål.

Gunnerud og Lothe er begge for at elever skal lære nynorsk, sidemål i skolen i dag. Men de har forskjellige meninger, på hvilken måte nynorsk burde læres. I følge Lothe, burde det legges større vekt på nynorsken, grammatikk er viktig. Hun mener det er viktig for elevene å kunne, fordi det kan være nyttig i jobb situasjoner. Gunnerud hevder det burde legges mindre vekt på grammatikken, og mer vekt på litteraturen og poesien. Han mener det er viktig at vi ikke glemmer, en viktig del av historien til det norske språk.

-Hva mener du er best for elevene, med tanke på utdanning senere?  Er du for eller mot at det skal legges så stor vekt på faget nynorsk?  

-Jeg er for. Vi må se den norske språksituasjonen som en ressurs, i stedet for å problematisere den. Internasjonal forskning viser at jo flere språk du lærer, jo større språkforståelse får du, og jo bedre blir du til å lære nye språk. Ny forskning ved NTNU viser at å skrive både bokmål og nynorsk hever språkkompetansen.


  Det er flere diskusjoner i dag om norske elever faktisk vil få bruk for nynorsk senere i livet. Sverre Gunnerud fra riksmåls forbund hevder at mange leser nynorsk til eksamen, og etter det får de aldri bruk for det igjen. Men han mener også at det er viktig og kunne beherske denne målformen. Fordi det er forskjellige jobber i landet, der man må beherske begge målformene. Dette er også Hege Lothe enig i, hun mener det er ekstremt viktig å kunne nynorsk med tanke på utdanningen.  

-Hvordan ser du på dette her? Tror du ungdommer kommer til å få bruk for nynorsk senere i livet?

- En halv million arbeidsplasser krever at du kan nynorsk, forteller Guri. Vet du hva du vil jobbe med når du blir voksen?

I dagens samfunn er det forskjellige politiske parti som har ulike meninger om hvordan nynorsk som sidemål, skal læres i norske skoler. Espen Teigen(20) jobber som generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Han er daglig leder av en organisasjon med nesten 5.000 medlemmer og har utdannelse innenfor regnskap og økonomi.

Guri Bolgen som er norsk lærer ved Eidsvoll vgs, hevder at elever ikke får mer kunnskap av kutte ut nynorsk, som sidemål. Hun er enig med Hege Lothe fra Norges mållag, som er for nynorsk i skolen.

-Hva tenker du om dette temaet? Har du noen samme meninger som Lothe eller Gunnerud?

-Jeg synes den diskusjonen som Gunnerud og Lothe fremmer blir litt for snever, Forteller Espen Teigen. Dette handler ikke bare om to parter, det handler om få en best mulig løsning slik at flest mulig elever kan beherske det norske språket på en god måte.

Det er ikke til å legge skjul på at norske elever, har en negativ innstilling til nynorsk som sidemål. Ifølge riksmålsforbundet, er det forsket på at elever oppnår høyere karakterer når de fokuserer bare på hovedmålet sitt.

-Er du i mot nynorsk i norske skoler, syntes du det burde tas vekk? og hva mener du om måten faget blir lært på?

- Jeg er ikke imot nynorsk, men jeg er enig med flertallet av elever i Norge som vil ha en valgfri sidemålsordning. Sier Teigen. Det er ikke noe problem for de som skriver bokmål som hovedmål å forstå nynorsk, ei heller motsatt. Problemet oppstår når man tvinger bokmålselever til å skrive en målform, som hverken er naturlig eller i det hele tatt nyttig for dem.

I følge Espen Teigen er det er på tide, at de som har nynorsk som hovedmål får velge den målformen, og at bokmålselevene får velge å ha bokmål. Espen tenker at de som vil skrive nynorsk må få lov til det, men man trenger ikke tvinge alle andre til å gjøre det samme.

- Å tvinge elever til å lære en målform som er unyttig, og meget unaturlig for dem er rett og slett bare en sær form for kollektivistisk avstraffelse, legger Teigen til.

I Norge har vi de to skrift formene, nynorsk og bokmål. Disse formene skal begge inkluderes i samfunnet, selv om det er bokmål som dominerer. Elever i norske skoler, mener det er bortkastet tid å lære sidemål. Mange mener de aldri kommer til å få bruk for det senere i livet.  Dette er også riksmålsforbundet enig i.

  Men på en annen side så mener NTNU at der er det en ca halv million arbeidsplasser i Norge. Der det kreves at mans skal beherske nynorsk. Noregs mållag og Guri Bolgen hevder at det er svært viktig og kunne denne skrift formen godt.  De mener dette, fordi ungdommer som mener de ikke får bruk for nynorsk. Plutselig kan få bruk for det i voksen alder.

-Hva tenker du om dette? Tror du ungdommer kommer til å få bruk for nynorsk senere i livet?

-Absolutt ikke. Det er derfor vi bør fjerne tvangslære av nynorsk, forteller Espen Teigen.  Dette argumentet som nynorskforkjemperne til stadig prakker på oss med at alle skal få svar på offentlig henvendelser på samme målform som de sender, er stort sett uten grunnlag.

Teigen hevder det er veldig få plasser dette gjelder i realiteten, og ofte ender det med at man har noen få som skriver nynorsk, som man lemper alle disse henvendelsene på.

Guri Bolgen og Espen teigen kommer med gode og ulike argumenter for hvordan Nynorsk burde læres og ikke læres, i skolen. Riksmålsforbundet og Noregs mållag har interessante påstander og meninger, om hva de hevder er rett og best for elevene.

Politiske partier diskuterer og endrer selv mening, om hvilke måter som er nyttighets for elevene å lære nynorsk på. Men hva er egentlig det beste for elevene? Og vil samfunnet noen gang komme til enighet om dette temaet?

Tilbake til forsiden | Reportasje

Kommentarer til saken:

Ingen har kommentert denne saken

Har du en kommentar?

Navn:
Tittel:
Kommentar:
Bilde:
Gjenta bokstavene i bildet:
RSS Siste nytt
• Opel Vectra
• Misubishi Space Star
• Chevrolet
• Ford Focus
• Toyota Avensis 2010 modell
• Dataer Under 4,300 kroner
• Kurt Davis
• Storhamar vålerenga
• Storhamar vs Sparta
• Skellefteå vs storhamar
• Frisk Asker vs Storhamar
• AIK vs SIL
• AIK vs SIL
• Storhamar vs skellefteå
• Manglerud star vs storhamar
• VIF VS SiL
• StorHamar vs OCELÁŘI TŘINEC
• Sparta mot Frisk Asker
• Ishocky sesongen er igang
• JUDO
• Utenlandske rytmer,dans og sang gir nytt liv
• Er 3.14 et bevis på illuminati?
Andre nyheter
Annonser

Copyright © www.nettavis.net | Løsningen er utviklet av XOIP Communications | Hostet av www.romerike.com
Ansvarlig redaktør: Ragnvald Holst-Larsen | Journalist: Stig Øien | Mediaelever ved Eidsvoll VGS bidrar med artikler.

Vil du annonsere på nettavis.net?